Daily Archives: אפריל 1, 2021

מבנים ניידים באתר בילדר תעשיות

מבנים ניידים

בשנים האחרונות ניתן לראות כי השימוש במבנים ניידים הולך וצובר תאוצה. יותר ויותר בוחרים מבנים ניידים באתר בילדר תעשיות על מנת להרחיב את ביתם או עבור המשרד החדש שלהם. מבנה נייד הוא מבנה אשר אותו ניתן לשנע ממקום למקום. אמנם אין לו גלגלים, בדומה לקראון, אך בעזרת משאית מתאימה אפשר ...

Read More »