Home / כללי / תכנית שינויים להיתר בנייה

תכנית שינויים להיתר בנייה

היתרי בניה מהווים את הרישיונות הרשמיים הנחוצים להתחלת בנייה בשטח, כשכל סוג של מבנה שמוקם מחייב להוציא לשם כך היתר בניה מהרשות המקומית שבשטחה המבנה עתיד להיבנות. בהיתר מופיעים כל הפרטים המלאים על המבנה, הנכס, הבעלים של הנכס ואנשי המקצוע שחתומים על תוכנית הבניה.

בין אנשי המקצוע השונים שאחראים על הקמת מבנים, ישנו אדריכל המתמחה בתכנון של המבנה מהצד החיצוני והפנימי שלו והעלאתו על גבי גיליון נייר המוכר בשם גרמושקה. זהו תשריט אדריכלי גדול בו מפורטים כל חלקי המבנה, ורק באמצעותו ניתן להוציא היתר בניה כדי להתחיל בעבודות בשטח. 

מהי תכנית שינויים להיתר בנייה?

במקרה שעולה הצורך לבצע שינויים בתוכנית בנייה שכבר קיבלה אישור בנייה, ולמעשה את היתר הבניה הנחוץ לכך, מחובתו של בעל הנכס להגיש בקשה לקבלת היתר בניה נוסף. בקשה זו מציגה את תכנית שינויים להיתר בנייה, ולכן כל השינויים והתוספות שרוצים לבצע בתוכנית המקורית צריכים להופיע עליה בצורה מפורטת.

כך במקרה שעולה הצורך להוסיף מרפסת חיצונית, להוסיף קומת מרתף, להגדיל או להקטין את פתחי המבנה הקיימים, הגדלת שטח המבנה וכל שינוי אחר מוכרחים לקבל על כך היתר בניה מתאים שמאשר את השינויים.

כיצד מוציאים את היתר הבניה לתוכנית השינויים?

הוצאת תכנית שינויים להיתר בנייה נעשית מול הועדה המקומית לתכנון ובניה של הרשות המקומית, שהיא זו שהוציאה את היתר הבנייה הראשוני. תהליך זה יכול להיעשות במסלולים שונים:

  • הוצאת היתר בנייה סטנדרטי – התהליך הסטנדרטי של הוצאת היתרי בניה שיכול להימשך עד 8 חודשים.
  • הוצאת היתר בנייה מקוצר – תהליך מקוצר יותר של עד חצי שנה, ומיועד בעיקר לשינוים קטנים שנעשים במבנה.
  • הוצאת היתר בנייה באישור מהנדס – תהליך מקוצר מאוד של עד 21 יום הנעשה בשינויים קטנים מאוד, לאחר שמהנדס מוסמך חותם עליהם ומאשר אותם.

כדי להוציא את היתר הבניה לתוכנית השינויים צריך לפנות לאדריכל מקצועי בתחום. 

קראו עוד באתר: https://www.lb-arc.co.il/

About rachel

rachelirub@gmail.com'

Check Also

למה אנשים אוהבים תמונות על קנבס בבית

למה אנשים אוהבים ציורים על קנבס בבית? קודם כל מפני שזה פשוט. תמונת קנבס נוצרת ...

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.